Tag: vizesiz ülke

Makedonya Tarihi

Ülke topraklarının egemenliği Perslerden, Büyük İskender’e, Büyük İskender’den Roma İmparatorluğu’na son olarakta Osmanlı İmparatorluğun’a devrolmuştur. 600 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde kalan bölge Rumeli topraklarının önemli bir kısmını oluşturmaktaydı. Orta Vardar….